Este factorul cel mai sensibil la schimbările Mediului antreprenorial și se formează Într-un timp îndelungat. De multe ori, cel puțin în cazul compagilor Care activează în zone serviciilor, factorul Uman este déterminant în stabilirea nivelului de calitate pentru produsele oferite. a. factori de natură Legislativ-normativă principala trăsătură a acestor factori se referă la caracterul Lor extern. Acest Tip de factori sunt generați în principal de Statul român, de instituțiile sale, și DIN momentul aderării la Unide Europeană și de reglementãrile EI. Vizează în mod direct legile, actele, ordonanțele de Guvern, dispozițiile cu caracter spécial sau alte proiecte de legi Care se referă în mod direct la mediul antreprenorial. Spre deosebire de plafalți factori, raportul de forțe pentru această situație este inegal. Indiferent de statutul, domeniul de activez sau de elementele Care țin strict de persoana antreprenorului, asupra factorilor menționați Societatea Comercială nu are putere de decizie în sensul schimbării Lor. La nivel individuel, fiecare companie trebuie să manifeste un comportament de adaptare și de înțelegere asupra condițiilor pieței pe care activează.

Aici, un cuvânt greu de spus îl au organizațiile profesionale. Un astfel de Organization, cu un numar Mare de membrii, rezultate remarcabile, o anumită conduită și o reprezentanță puternică poate fi un barometru bun pentru statul Român și un Punct de la pe care organele statului îl va consulta în momentul elaborării documentelor légiférer-normative. Antreprenoriatul a început să fie recunoscut în timpul monarhului francez ludovic al XIV-Lea Care obișnuia să afirme că « burghezii și meșteșugarii vor deveni artizanii bogăției ». De-a lungul timpului mai multe instituții naționale și internaționale având ca principală activez studierea Mediului și a comportamentului antreprenorial au inuite antreprenorul astfel: « un ANTREPRENOR este o persoană Care, pe baza unor Clauze și condiții contractuale, se obligă să presteze în favoarea altei persoane și organizații, divers lucrări (Industriale, de construcții, etc.), în schimbul unei Retribution dinainte STABILITE. De obicei, aceste lucrări sunt părți componente ALE unui proiect. « sau » Antreprenorul Care contractează cu subantreprenori părți DIN lucrarea pentru care s-a angajat față de beneficiar, se numește ANTREPRENOR principal.